เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ความรู้พื้นฐานญี่ปุ่น

91

752

1

ข้อมูล

cartoon

cartoon

พยายามเขียนให้เข้าใจแล้วนะคะ สู้ๆ จ้า ☺

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้