เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การบวกลบคูณหารพหุนาม

87

1552

0

ข้อมูล

jiklung

jiklung

สวัสดีค้าาา นี่เป็นเลคเชอร์สรุปบทเรียนเรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนามในหนังสือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เทอม1 ค่า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้