เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ม.5 ค่ามอดูลัส

52

1098

0

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

ค่ายังมอดูลัส ความเค้น ความเครียด กลศาสตร์ของไหล

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News