เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Non-Finite verb

141

1545

2

ข้อมูล

Tangthai💫

Tangthai💫

Non-finite verb เป็น ตัวที่หน้าตาเหมือน verb แต่ทำหน้าที่เป็นตัวขยาย เป็น adj adv หรือ n ก็ได้
เน้นไฮไลท์ คือ ออกสอบบ่อย ๆ

ความคิดเห็น

SoDsAi

พี่อ่านจากหนังสือเล่มไหนคะ

Tangthai💫
Author

ชีทเรียนพิเศษค่ะ

แชร์โน้ตนี้