เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์-รวมสูตร

391

4082

0

ข้อมูล

MAMEAW

MAMEAW

สรุปสูตรภาคตัดกรวย ฟังชั่น เรขาคณิตวิเคราะห์ จำนวนจริง ตรีโกณมิตื

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้