เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Business Law กฏหมายธุรกิจ

288

3732

3

ข้อมูล

Nep

Nep

ความสัมพันธ์ที่มีต่อธุรกิจ, องค์กรธุรกิจ,รูปแบบของธุรกิจ

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ออกไฟนอลมีแค่นี้หรอ หรือมีอันอื่นด้วยอ่ะ

Nep
Author Nep

อันนี้คือสรุปย่อๆ อ่ะ ถ้าFinal เนื้อหาโดยรวมคือ หนังสือหนัา 1-140 นะ :))

P
P

พี่เรียนอยู่มหาลัยอะไรค่ะ

News