เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
Senior High
Mathematics

数1 テスト勉強

77

2658

2

ข้อมูล

⋈ののちむ⋈

⋈ののちむ⋈

数1のテスト範囲をまとめました。

((久々の投稿ですいません

ความคิดเห็น

ゲスト

1:2:√3のやつ、位置こうじゃないんですか?(^-^;

ゲスト

あ、ごめんなさい間違えました

แชร์โน้ตนี้