เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Liver, gall bladder, pancretitis dis

44

732

2

ข้อมูล

ไดโนเสาร์

ไดโนเสาร์

แนวคิด และหลักการการพยาบาลผู้ใหญ่ ในทุกระยะ ที่มีปัญหาการย่อย การเผาผลาญ และการขับถ่าย เรื่อง ตับ ถุงน้้าดี ตับอ่อน

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

กววสากกสแสกใฝ

ผู้เยี่ยมชม

หืากสะสพสภวย

News