เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

‼️สรุปสอบปลายภาควิชาอังกฤษ ˚ ༘♡ ᴇɴɢʟɪsʜ ғᴏʀ ᴍ.4

108

3385

0

ข้อมูล

ᙏ̤̫  14sᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ  ⸰ 𖥔 ͙ࣳ

ᙏ̤̫ 14sᴇᴘᴛᴇᴍʙᴇʀ ⸰ 𖥔 ͙ࣳ

มัธยมปลาย All

เนื้อหาในโน๊ต 👉🏻 Present/Past participle , Present Perfect Tense , Present Perfect continuous Tense , Past con , Past sim , การใช้ in on by

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
ถูกปิดสำหรับสมุดโน้ตนี้

News