เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปคำบรรยาย POL4100 หลักและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

23

1895

0

ข้อมูล

punnapat

punnapat

my shortnote POL4100 สรุปจากการฟังบรรยาย เทอม2/64 ทั้งหมด ---> ครั้งที่1-9 🗒️
#แต่ว่าครั้งที่4,7ไม่มีนะคะตรงกับวันหยุดงดบรรยาย :)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News