เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประโยชน์ของจุลินทรีย์

13

208

1

ข้อมูล

Nuch_chphn

Nuch_chphn

รายวิชา 266201 : General Microbiology
Naresuan University

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อยากให้พี่สรุปเรื่อง homeostasis and balance และ vitamins and trace elements วิชา biochem ค่ะ🥹🙏

News