เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] สรุปสอบอังกฤษม.3

107

1789

0

ข้อมูล

น้องกระต่ายยักษ์

น้องกระต่ายยักษ์

มัธยมต้น All

เนื้อหา🔖❕
Conditional
-zero con
-first con
-second con
-third con
Future tense
Comparative & Superlative
Verb pattern
Vocabulary unit7,8 (Aim High book 3)

อันนี้ไฟล์นะค้าบ👇🏻😻

https://drive.google.com/file/d/12OuEGcqBcYK9cu06I5j89MYMLY49cWGv

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News