เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ม.ต้นเทอม2

72

770

0

ข้อมูล

THICHA.A

THICHA.A

มัธยมต้น 3

บท1 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
บท2 งานและพลังงานเครื่องกลอย่างง่าย
บท3 โมเมนตัมและการชน

อ่านออกอยู่=

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News