เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปประวัติศาสตร์ไทย-ตะวันตก ม.ปลาย

60

1264

0

ข้อมูล

BaNDitS.

BaNDitS.

มัธยมปลาย All

สรุปประวัติศาสตร์ไทย
-การแบ่งยุคสมัย
-อาณาจักรโบราณ
-สุโขทัย
-อยุธยา
-ธนบุรี
-รัตนโกสินทร์
สรุปประวัติศาสตร์ตะวันตก
-สมัยโบราณ
-สมัยกลาง
-สมัยใหม่
-สงครามโลก สงครามเย็น

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News