เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

หน่วยSI

5

154

0

ข้อมูล

𝗜 𝗔𝗺 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘆

𝗜 𝗔𝗺 𝗦𝗮𝗻𝗱𝘆

มัธยมปลาย All

โน้ตสรุปสั้นๆเพื่อความเข้าใจที่ง่ายกว่า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News