เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน

31

485

0

ข้อมูล

Gafew

Gafew

มัธยมต้น 1

พลังงานความร้อนมีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News