เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระบบประสาท

31

711

0

ข้อมูล

ติวเตอร์ ครูพี่แตงโม สอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.1-6 และ ม.1-6 😊🐰🥳🎉

ติวเตอร์ ครูพี่แตงโม สอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.1-6 และ ม.1-6 😊🐰🥳🎉

มัธยมปลาย All

ระบบประสาท 🧠🧠🧐🧐
❤️❤️มีชีทสรุป ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 39฿💜💜
☎️ 0633138069
#ติวออนไลน์มีอะไรสงสัยถามได้🐰🐰
#มีเป็นคลิปอัดผู้เรียนสามารถออกแบบเรื่องเรียนได้เฉพาะบุคคล
#ติวตัวต่อตัวออนไลน์😊

สมอง ระบบประสาท ไขสันหลัง ประสาท เส้นประสาท เส้นใยประสาท brain spinal cord

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News