เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กฏทรงมวล

8

84

0

ข้อมูล

kamonchanok2702

kamonchanok2702

มัธยมต้น 3

อธิบายการทดลองของ ลาวัวซิเยร์แบบสังสังเขป
ตัวอย่างโจทย์กฏทรงมวล

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News