เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แนวข้อสอบพยาธิวิทยา

44

2836

0

ข้อมูล

IG:sunnar.18

IG:sunnar.18

มี 17 ข้อ เพื่อเป็นแนวทาง
1.หลักการพื้นฐานทางพยาธิวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ
2.การติดเชื้อราและติดเชื้อปรสิต
3.ภูมิคุ้มกัน

PromotionBanner

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News