เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ
สรุปจากติวเตอร์
All

เคยเจอโจทย์ 25 x 25, 45 x 45 แล้วอยากคิดในใจได้มั้ยครับ?

2

66

ข้อมูล

คณิตศาสตร์พี่ป๊อป

คณิตศาสตร์พี่ป๊อป

มัธยมต้น All

เด็กๆ เคยเจอโจทย์ 25 x 25, 45 x 45
แล้วอยาก📌📌 คิดในใจได้ใช่มั้ยครับ😁😁
📣📣วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการคิดเลขยกกำลังสองของจำนวนที่ลงท้ายด้วย 5 ครับ
ขั้นตอนการคิดง่ายๆ มีดังนี้ครับ
(1) เขียนผลลัพธ์สองตัวท้ายสุดด้วยเลข 25
(2) เอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า คูณด้วยจำนวนนั้นบวกด้วย 1 แล้วเขียนคำตอบลงไปข้างหน้าเลข 25
เช่น 25 x 25 = ?
เขียนผลลัพธ์สองตัวท้ายด้วยเลข 25 คือ ....25
เอาตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า คือ 2 คูณด้วยจำนวนนั้นบวกด้วย 1 คือ 2 x 3 = 6
ได้คำตอบ คือ 625

News