เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

“ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 4”

142

988

0

ข้อมูล

바보야ミ🍅

바보야ミ🍅

มัธยมต้น All

"ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 4"
☁การผันกริยา아요 어요 เเละ 해요

เเหล่งข้อมูล : หนังสือAll-in-one Korean (พราว)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News