เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กฎหมายสมรส (ฉบับอ่านสอบ)

4

150

0

ข้อมูล

Prinz.pong

Prinz.pong

-กฎหมายการสมรส(สมบูรณ์)
20ปี เว้นแต่ ผู้เยาว์(17ปี) แม่หมาย คนวิกลจริต
-การสมรสแบบโมฆะ
-การสมรสแบบโมฆียะ
-การหมั้น
-ธุรกรรมสัญญาโมฆะvsโมฆียะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News