เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กฎหมายอาญา (ฉบับอ่านไปสอบ)

24

563

0

ข้อมูล

Prinz.pong

Prinz.pong

กฎหมายอาญาพยายามฆ่า ม.80
อาญาประมาท ม.59
อาญาพลาดม.60
สำคัญผิดข้อเท็จจริง ม.62
สำคัญผิดตัวบุคคล ม.61
ตัวการ ม.83
ผู้ใช้ ม.84
ผู้โฆษณา/ประกาศ ม.85
ผู้สนับสนุน ม.86

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News