เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ม.ปลาย [งานและพลังงาน]

13

203

0

ข้อมูล

balakbalakbobbob

balakbalakbobbob

มัธยมปลาย All

สรุปรวบรัดมาแต่สูตรกับคำอธิบายสั้นๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News