เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ฟิสิกส์ ม.ต้น คลื่น

48

465

2

ข้อมูล

KRU VIK

KRU VIK

มัธยมต้น All

เนื้อหาเพิ่มเติมและสรุปการทดลองตามกระทรวง

ความคิดเห็น

💜Takojin💜
💜Takojin💜

อ่านง่าย เข้าใจง่ายมากเลยค่า

KRU VIK
Author KRU VIK

♥️♥️♥️♥️♥️

News