เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[Math]​รวมสูตรปริมาตรและพท.ผิว

13

108

0

ข้อมูล

snrnxn

snrnxn

มัธยมต้น All

รวมสูตรที่ต้องใช้ต่างๆในการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของรูปทรงต่างๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News