เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค] อสมการ ม.3

187

1210

0

ข้อมูล

น้องกระต่ายยักษ์

น้องกระต่ายยักษ์

มัธยมต้น All

เนื้อหาในหัวข้อนี้
1.ชนิดของอสมการ
2.อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
3.สมบัติของตัวเลข
4.การแก้อสมการ
5.การแก้อสมการช่วง
6.การแก้อสมการค่าสัมบูรณ์

ไฟล์ฮะ จิ้มๆ

https://drive.google.com/file/d/1QM9LvU0f4b0fKgOaMUCdLlSC_rbNjXJr/view?usp=drivesdk

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News