เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[สอบกลางภาค] เศรษฐศาสตร์ ม.3

253

3097

1

ข้อมูล

ig : por_ornorr

ig : por_ornorr

มัธยมต้น 3

กลไกการค้าในระบบเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ
บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ความคิดเห็น

ohmymaai🥎
ohmymaai🥎

อ่านก่อนสอบเข้าใจมากเลยค่ะ😊

News