เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปวิทยาศาสตร์ ม. 2 เทอม 1

225

1257

1

ข้อมูล

pimnisa

pimnisa

มัธยมต้น 2

สรุปวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 ทั้งเล่ม

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เธอ ตรงกรุ๊ปเลือด กรุ๊ปA จะมีแอนติเจน A มีแอนติบอดี B ส่วนกรุ๊ปB มีแอนติเจน B มีแอนติบอดี A คับ 😁

News