เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิธีแปลงหน่วยอุณหภูมิ

2

41

0

ข้อมูล

b0tan

b0tan

มัธยมต้น 1

เราสรุปการแปลงหน่วยอุณหภูมิมาให้นะคะ หวังว่าจะทำให้เข้าใจได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ในสรุปนี้จะมีสูตรการคิดและก็ตัวอย่างการคิดนะคะ เราสรุปมาจากความเข้าใจของเราน้าา ขอให้โชคดีค่า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News