เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Tense (โครงสร้าง) ม.3

13

261

0

ข้อมูล

call me “ b ”

call me “ b ”

มัธยมต้น All

เป็นโน๊ตสรุปตามที่คุณครูสอน ถ้าลายมือไม่สวยต้องขอโทษด้วยนะครับ หวังว่าคงมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย✌️

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น