เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแยกสาร ม.ต้น 😘💜🐰🥳

10

134

0

ข้อมูล

ติวเตอร์ ครูพี่แตงโม สอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.1-6 และ ม.1-6 😊🐰🥳🎉

ติวเตอร์ ครูพี่แตงโม สอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.1-6 และ ม.1-6 😊🐰🥳🎉

มัธยมต้น All

การสรุปการแยกสาร

By ติววิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กับครูพี่แตงโม
Line:0633138069
Tel:0633138069
#ติวตัวต่อตัวออนไลน์มีอะไรสงสัยถามได้🐰🐰

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News