เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปเนื้อหาอังกฤษ ม.1 เทอม2 (2)

50

667

1

ข้อมูล

可爱男朋友

可爱男朋友

มัธยมต้น 1

English m.1 (2/2)
- Future simple Tense
- Family member (ศัพท์)
- The weather and season (ศัพท์)
- Clothes (ศัพท์)

ความคิดเห็น

𝐁𝐞𝐚𝐦😿🖤🤏🏻

ขอบคุณจ้า

News