เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พระพุทธ ม.3

59

668

0

ข้อมูล

iloveitwhenyoucall 🩺

iloveitwhenyoucall 🩺

มัธยมต้น All

สรุปนี้ประกอบด้วย 1. การเผยแพร่ศาสนาพุทธ
2. พระพุทธศาสนาช่วยสร้างอารยธรรมและความสุขแก่โลก
3. พระพุทธรูปปางต่างๆ
**เน้นไปสอบเก็บคะแนนในรร.**
ปล. เราใช้อ่านตอนสอบในรร.

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News