เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] พันธุศาสตร์, ระบบนิเวศ ม.3 เทอม2

84

1144

0

ข้อมูล

ᴊᴀᴇᴊᴀᴇsᴛᴜᴅʏ ♡︎。🌸

ᴊᴀᴇᴊᴀᴇsᴛᴜᴅʏ ♡︎。🌸

มัธยมต้น 3

อ้างอิงรูปภาพ
หน้า 2 : https://ngthai.com/science/24674/chromosome-structure/
หน้า 3,9 : https://ngthai.com/science/24674/chromosome-structure/
หน้า 5 : (รูปหลัก) https://www.carlsonstockart.com/photo/mitosis-vs-meiosis-cell-division-asexual-sexual-reproduction/?gallery=evolution-and-genetics
(รูปกลาง) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Synapsis_and_Crossing_Over_No_Labels.png
หน้า 12 : (รูปบน) https://gpm.nasa.gov/education/water-cycle
(รูปล่าง) https://vectormine.com/item/carbon-cycle-vector-illustration-labeled-co2-biogeochemical-process-scheme/

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News