เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์ ม.3

116

1769

2

ข้อมูล

saiyaxstudy

saiyaxstudy

มัธยมปลาย 1

ปฏิกิริยาเคมี,วัสดุในชีวิตประจำวัน,ระบบนิเวศ,ไฟฟ้า

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะ🥰

saiyaxstudy
Author saiyaxstudy

ขอบคุณค่า🥺

News