เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค] science 2

18

243

0

ข้อมูล

pxns_12

pxns_12

มัธยมต้น 2

What is the rock?
What is a soil ?
Soil layers
Structure of the earth

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News