เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[ปลายภาค]คณิตศาสตร์ ม.2

596

6661

5

ข้อมูล

pxns_12

pxns_12

มัธยมต้น 2

บทที่ 1 สถิติ
บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 3 เส้นขนาน
บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เข้าใจง่ายดี

ꜱᴜᴘᴜɴꜱᴀ💐❤
ꜱᴜᴘᴜɴꜱᴀ💐❤

เธอคะ เรียกcว่าพจน์กลางมันไม่ใช้พจน์หลังหรอคะ รู้สึกงง;-;;

pxns_12
Author pxns_12

ต้องแก้ค่ะเป็นพจน์หลัง🙇

bellow
bellow

เราชมคุณได้มั้ยแงงลายมือคุณน่ารักเขียนเข้าใจง่ายอีกด้วยเจริญๆนะคะ♡♡♡

News