เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตรการหาความเข้มข้นของสารละลาย

168

2239

0

ข้อมูล

Cherrykivi

Cherrykivi

มัธยมต้น All

-สูตรการหาความเข้มข้นของสารละลาย
-การละลายของสารในตัวทำละลาย
-ฝึกทำโจทย์เคมี โดยใช้สูตรความเข้มข้นของสารละลาย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News