เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Toxicology พิษวิทยา ไฟล์หนึ่ง

21

452

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

วิชาพิษวิทยาไฟล์หนึ่ง มีสรุปของมิดเทอม ไฟนอลอยู่อีกอัน
พิษวิทยา สาขาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เนื้อหาเกี่ยวกับสารพิษ จากแหล่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดกับสัตว์ได้ กลไกที่เกิดขึ้น สารใดอันตราย วินิจฉัย ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก
คำย่อ ex. ตัวอย่าง [ ] ความเข้มข้น
หน้าแรกๆ เขียนแบบไม่ค่อยตั้งใจ ตอนแรกกะว่าจะไม่เขียนสรุป แต่สุดท้ายก็เขียน แบบรีบเร่งให้ทันก่อนสอบ อ่านแล้วก็จำไม่หมด

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News