เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาเกาหลี[เริ่มต้นอ่าน] 일차모음 단독자음

51

606

0

ข้อมูล

Anunya

Anunya

มัธยมต้น All

ข้อมูลอาจไม่ถูก100% มีข้อมูลเสริมเรื่องฟ้อนท์ ลายมือของเกาหลีให้ดู
มีช่องให้ผสมคำ และฝึกอ่านเล่น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News