เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พื้นที่ผิวและปริมาตร ม.ต้น

31

599

0

ข้อมูล

It's Ask

It's Ask

มัธยมต้น All

อ้างอิงจาก : หนังสือคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๑ (จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ)
➕➖✖️➗
เขียนโดย : C.V. (Ask)
➕➖✖️➗
หากต้องการให้ผมแก้ไข หรือ ปรับปรุง Short Note! ก็สามารถเขียนความคิดเห็นได้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้นะครับ!
📝 Thank You!!!📝

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News