เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ธรณี🌍🌱🌊🤎

109

1367

0

ข้อมูล

mnyadxm.study

mnyadxm.study

มัธยมต้น All

เรื่องภัยธรรมชาติลายมือแย่มาก;—;

🙈โครงสร้างโลก
🙈ภัยธรรมชาติ
🙈การเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก
🙈ดิน
🙈น้ำ
🙈ทรัพยากรพลังงาน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News