เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Goodbye - And - Although

13

171

0

ข้อมูล

Learn English with Namnadaa🌈💡

Learn English with Namnadaa🌈💡

มัธยมปลาย All

Goodbye 👋🏻 หมายถึง การกล่าวคำลาในภาษาอังกฤษ แต่ยังมีคำอื่นที่ใช้แทนได้อีกนะ รู้ยัง!!

And (&) คือ คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่แปลว่า “และ” นอกจากคำง่ายๆแบบนี้ ยังมีคำที่มีความหมายไปในทางเดียวกับ And อีกด้วย!! 😎

Although แปลว่า ถึงแม้ว่า มักใช้ขึ้นต้นประโยค หรือกล่าวข้อความ/ความคิด เพื่อโต้แย้ง!! 😏

เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนและการพูดได้ง่ายๆเลย แค่เปลี่ยน word 1 คำ ทำให้ภาษาดู Professional ขึ้นเลย!!

♥️♥️♥️ อย่าลืมเอาไปลองใช้กันน้าาา♥️♥️♥️😆

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News