เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

English structure [ENG4]

29

1078

0

ข้อมูล

สมถุย

สมถุย

สรุปรวมมิดเทอม+ไฟนอลของ structure
#ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แล้วสรุปย่อเป็นเรื่องมานั่งเปิดไปด้วยจะช่วยทำให้เข้าใจมากชึ้น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News