เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

จิตเวช ; Hallucination

58

899

0

ข้อมูล

Sparrowstudyy

Sparrowstudyy

อาการประสาทหลอนที่พบได้ในผู้ป่วยจิตเวช

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News