เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

จุลชีววิทยา เรื่อง เชื้อรา

88

1445

7

ข้อมูล

LUKTARN

LUKTARN

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

เราขอไฟล์ได้ไหมอะ

LUKTARN
Author LUKTARN

ได้ค่ะ จะให้ส่งทางไหนคะ

LUKTARN
Author LUKTARN

ถ้าให้ส่งทาง Gmail สามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวส่งให้ค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

thaninpaks62@nu.ac.th

LUKTARN
Author LUKTARN

ส่งให้เรียบร้อยค่ะ ถ้าเปิดไม่ได้สามารถบอกได้เลยนะคะ

Aimmika
Aimmika

ขอไฟล์หน่อยได้ไหมคะ

LUKTARN
Author LUKTARN

ได้ค่ะ ขอเมลด้วยนะคะ🥰 ขอโทษนะคะเราพึ่งเห็นเม้น🥺

News