เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปวิชาภาษาอังกฤษม.2

332

5080

1

ข้อมูล

𝒑𝒏_𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚𝒙🎨🖌️

𝒑𝒏_𝒔𝒕𝒖𝒅𝒚𝒙🎨🖌️

มัธยมต้น 2

❤️สรุปเนื้อหา❤️วิชาภาษาอังกฤษ👈
เรื่อง 👉nationality for the country and cities
👉 Numbers
👉 Verb to be
👉 A/An
👉 Plurals
👉This/That-These/Those
👉 Pronouns/processive activity
👉 There is/There are
👉Some/Any
👉 Preposition of place
👉have got
👉present simple
👉adverb of frequency
🙏😊หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ 🌹
*อย่าลืมอ่านหนังสือกันนะคะ*

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีประโยชน์มากๆเลย

News