เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การแปรผัน🌟 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2

41

988

0

ข้อมูล

𝕤𝕥𝕦𝕕𝕪_𝕡𝕦𝕪𝕗𝕒𝕚 ♡

𝕤𝕥𝕦𝕕𝕪_𝕡𝕦𝕪𝕗𝕒𝕚 ♡

มัธยมต้น 2

💖สรุปเนื้อหา วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
📌การแปรผันตรง
📌การแปรผกผัน
📌การแปรผันเกี่ยวเนื่อง
📌การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

ถ้าผิดพลาดประการใด ขออภัยนะคะ🙏💖
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News