เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Basic VetNurse tech. เทคนิคทางการพยาบาลสัตว์เบื้องต้น

23

343

0

ข้อมูล

เนียสเนียส

เนียสเนียส

วิชาเบสิคเนิส สาขาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ทั้งมิดเทอมและไฟนอล
หัวข้อหมูตรงคำนวณยางงมากข้ามไปเลย
หัวข้อปลาเนื้อหาเยอะอาจสรุปไม่ครบ
แอคเคาท์เดิม เนียสไง เข้าไม่ได้ แต่จะเอาเนื้อหาอันนั้นมาด้วย

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News